Anyakönyvi kivonat beszerzése

 

Az ügyfél kérelmére anyakönyvi kivonat adható ki, az eljárás kezdeményezhető a megfelelő konzuli díj és illeték befizetése ellenében. A kiállított anyakönyvi kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza. Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem előterjeszthető szóban vagy írásban, személyesen vagy törvényes képviselője által, vagy meghatalmazott útján.

 

  • A magyar hatóság által kiállított születési, házassági illetőleg halotti anyakönyvi kivonat beszerzése akkor kezdeményezhető, ha az ügyfél pontosan meg tudja jelölni az anyakönyvi esemény bekövetkezésének helyét és idejét, valamint az érintett személy pontos nevét.
  • Ha rendelkezésére áll korábbi anyakönyvi kivonat, azt az ügyintézés egyszerűsítése érdekében kérjük, hogy szíveskedjen bemutatni a kérelme beadásakor.
  • Személyes kivonat kérés esetén be kell mutatni a kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas, érvényes okmányát.

 

Az anyakönyvi kivonat elismerő nyilatkozat költségeivel kapcsolatban a "Konzuli költségek" menüpont alatt található további információ.