HÁZASSÁG HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

 

Minden magyar állampolgár külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezése szükséges. A házasság hazai anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

 

Személyazonosság és állampolgárság igazolására szolgáló dokumentumok

  • Érvényes személyazonosító okmányok - a nem magyar állampolgárságú kérelmező személyazonosságát is igazolni szükséges
  • Nem magyar állampolgárságú házastárs külföldi állampolgárságának igazolása (útlevél)
  • Magyar állampolgárság igazolására elfogadható dokumentumok: érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél; érvényes személyi igazolvány; érvényes állampolgársági bizonyítvány; honosítási okirat - ezek hiányában kitöltött állampolgársági kérdőív állampolgárság igazolására

Formanyomtatvány

  • Mindkét fél által aláírt formanyomtatvány - ezen a formanyomtatványon kell nyilatkozni a születendő gyermek nevéről

Anyakönyvi kivonatok

  • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat (vagy annak hiteles másolata), hiteles fordítással ellátva (a benyújtott okiratok Magyarországon maradnak)
  • A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata

Külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állampotának igazolása

Amennyiben valamelyik fél családi állapot a házaságkötéskor elvált:

  • Ha magyar bíróság ítélete bontotta fel a korábbi házasságot, a jogerős ítéletet vagy azt a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amelynek "megjegyzések" rovatában a házasság felbontása be van jegyezve (vagy ezek másolatát)
  • Ha külföldi bíróság bontotta fel a korábbi házasságot, magyar állampolgár esetén a magyar házassági anyakönyvi kivonat a házasság felbontva megjegyzéssel, ha ez nem áll rendelkezésre a házasság hazai anyakönyvezésével párhuzamosan a válás anyakönyvezése is szükséges; ha nem magyar állampolgár esetén külföldi bontó ítélet hiteles magyar fordítással

Amennyiben valamelyik fél családi állapot a házasságkötéskor özvegy:

  • Magyar állampolgár esetén magyar halotti anyakönyvi kivonat, ha ez nem áll rendelkezésre a házasság hazai anyakönyvezésével párhuzamosan a korábbi halál anyakönyvezése is szükséges
  • Nem magyar állampolgár esetén külföldi halotti anyakönyvi kivonat és magyar fordítása

 

 Az eljárás díjmentes. 

A kérelmet főszabály szerint személyesen szükséges benyújtani, a személyes megjelenés alóli mentességről előzetes egyeztetés alapján a konzul dönthet.

 

Adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez