Születés hazai anyakönyvezése

 

Minden külföldön született magyar állampolgár születésének hazai anyakönyvezése szükséges. A születési anyakönyv a születés tényét bizonyító okirat. A születés hazai anyakönyvezéséhez benyújtandó dokumentumok:

 

Személyazonosság és állampolgárság igazolására szolgáló dokumentumok

  • Szülők személyazonosító okmánya - a nem magyar állampolgárságú kérelmező személyazonosságát is igazolni szükséges
  • Nem magyar állampolgárságú házastárs külföldi állampolgárságának igazolása (érvényes útlevél)
  • Magyar állampolgárság igazolására elfogadható dokumentumok: érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél; érvényes személyi igazolvány; érvényes állampolgársági bizonyítvány; honosítási okirat - ezek hiányában kitöltött állampolgársági kérdőív állampolgárság igazolására

Formanyomtatvány

  • Az adatlapot mindkét szülőnek alá kell írnia
  • A formanyomtatványon nyilatkozni kell a gyermek Magyarországon élő vagy külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéről (kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez)

Anyakönyvi kivonatok

  • Eredeti születési anyakönyvi kivonat (vagy annak hiteles másolata), hiteles fordítással ellátva (a benyújtott okiratok Magyarországon maradnak)
  • Szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata. Amennyiben a szülők házasságának anyakönyvezése még nem történt meg, párhuzamosan azt is szükséges elindítani (a két eljárás egyszerre is kezdeményezhető).
  • Amennyiben a szülők nem házasok, akkor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele szükséges (ez lehetséges a gyermek születése előtt és után is) a konzuli tisztviselő előtt.

 

A születés hazai anyakönyvezésére irányuló eljárás díjmentes. Az apai elismerő nyilatkozat költségeivel kapcsolatban a "Konzuli költségek" menüpont alatt található további információ.

A kérelmet főszabály szerint személyesen szükséges benyújtani, a személyes megjelenés alóli mentességről előzetes egyeztetés alapján a konzul dönthet.

Adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez