Elhalálozás hazai anyakönyvezése

Minden magyar állampolgár külföldön történt halálesetének hazai anyakönyvezése szükséges.

Magyar állampolgár külföldön történt halálesetének hazai anyakönyvezésehez benyújtandó dokumentumok:

  • Formanyomtatvány
  • Eredeti halotti anyakönyvi kivonat vagy annak hiteles másolata
  • Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló személyazonosító okmány fénymásolata
  • Az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatát fénymásolatban
  • Az elhunyt családi állapotának igazolására a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, vagy a bontóítélet fénymásolata, vagy házastársa halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata
  • Kérelmet benyújtó személy személyazonosító okmánya

 

 Az eljárás díjmentes. 

A kérelmet főszabály szerint személyesen szükséges benyújtani, a személyes megjelenés alóli mentességről előzetes egyeztetés alapján a konzul dönthet.

Adatlap külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez