Apai elismerő nyilatkozat

Minden külföldön született magyar állampolgár születésének hazai anyakönyvezése szükséges, a születés hazai anyakönyvezésének eljrárásól részletesen a "Születés hazai anyakönyvezése" menüpont alatt található információ. 

Amennyiben a megszületett gyermek szülei nem házasok, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie. Ezt Magyarországon az okmányirodákban, illetve külföldön a konzulátusokon is meg lehet tenni. 

Lehetőség van arra is, hogy a még meg nem született gyermek esetében tegyen az apuka apai elismerő nyilatkozatot.

Az eljárás során vizsgálni kell, hogy a gyermek családi jogállása rendezett-e,  azaz betöltötték-e az apai jogállást. Az apai elismerő nyilatkozat felvételére  csak akkor kerülhet sor, ha az apai jogállás betöltetlen, azaz a magyar családjogi szabályok alapján senkit nem lehet a gyermek apjának tekinteni. A magyar jogban (Ptk. 4:98-114. §) az, hogy ki tekinthető a gyermek apjának, vélelmeken alapul, ellentétben az anyai pozícióval, ami a születés tényével egyértelműen betöltötté válik. A hatályos magyar jogban az apaság a következő sortartó vélelmeken alapulhat:

 1. az anya fennálló házassága,
 2. fennálló házasság hiányában az anya megszűnt házassága, ha a gyermek születésétől visszafelé számított 300 napon belül szűnt meg a házasság bontóper útján vagy a férj halálával,
 3. élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás
 4. apai elismerő nyilatkozat,
 5. az apaság bírósági megállapítása.

Amennyiben a jogszabályok értelmében más személyt kell a gyermek (jogi) apjának tekinteni, mint a (biológiai) apját, abban az esetben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat NEM tehető az apaság vélelmének megdöntéséig. Az apaság vélelmét bírósági úton lehet megdönteni Magyarországon, ezáltal az apai jogállás betöltetlenné válik, majd ezt követően a biológiai apa már teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tehet. A leírt sorrendiség fontos. Az apaság vélelmének megdöntéséhez előzetesen a jogi apa nevére kell anyakönyvezni a gyermeket. A vélelem megdöntése, ill. a biológiai apa nyilatkozata után a gyermeket a biológiai apa nevére lehet anyakönyvezni.Konzulátusunk az imént leírt tényállások esetén csupán a gyermek jogi apja nevére történő anyakönyvezésben tud eljárni, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat rögzítésében, a biológiai apa nevére történő anyakönyvezésben, továbbá az apaság vélelmének bírósági megdöntésében nem.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség, telefonon történő, előzetes időpont foglalás alapján. 

 Az önálló apai elismerő nyilatkozat tételének feltételei:

 • Mindkét szülő személyes jelenléte;
 • Szülők érvényes, állampolgárságot is igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása

Külföldi állampolgárok esetében  az útlevelet kell bemutatni.

 • 4 példányban kitöltött adatlap (a lap alján letölthető)

Az adatlapot csak töltsék ki, de ne írják alá, mert arra a konzulátuson személyesen kerül majd sor!

 • Gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata

Ha a gyermek erdeti születési  anyakönyvi kivonata nem magyar nyelvű, akkor hiteles fordítással kell ellátni.

 • Eljárási díj befizetése

Az eljárás költségeivel kapcsolatban a "Konzuli költségek" menüpont alatt található további információ.

 • Ha az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza, vagy a magyar bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról;

 

 • Ha az anya özvegy családi állapotú, akkor be kell mutatni az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát.

 

 • Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő mindkét szülőjének szintén jelen kell lennie. Az apának több, mint 16 évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél;


Az eljárás költségeivel kapcsolatban a "Konzuli költségek" menüpont alatt található további információ.

 

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre

 

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról születendő gyermekre