Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése

Általános információk

A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, jogviszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben meghatározott bűnügyi előélettel kapcsolatos feltételnek való megfelelés igazolására szolgál. A hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolható a kérelemben megjelölt törvényben meghatározott, speciális feltételeknek való megfelelés, vagy a büntetlen előélet, továbbá azon tény, hogy a kérelmező nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy mely foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

 

Az eljárásról

  • A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás csak kérelemre indul.
  • A kérelem benyújtására személyesen csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor,  időpontfoglalás a Főoldalon vagy az "Időpontfoglalás" menüponton keresztül lehetséges.
  • Hatósági erkölcsi bizonyítványt, állampolgárságtól és lakóhelytől függetlenül, bármely természetes személy kérelmezhet, azonban kizárólag a saját adataira vonatkozóan. (Cég és/vagy munkáltató nem igényelhet-e hatósági erkölcsi bizonyítványt a dolgozójáróli.)
  • Hatósági erkölcsi bizonyítvány Magyarországról történő beszerzéséhez kérjük, hogy szíveskedjen nyomtatott betűkkel és kék tollal kitölteni a lap alján megnyitható űrlapot.
  • A kérelem beadásakor eredeti és érvényes útlevelet vagy személyi igazolványt kell bemutatni.
  • A bizonyítványt elektronikus közokiratként állítják ki, amelyről a konzul hiteles másolatot készít.
  • A hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra, az okmány fordításáról, illetve a fordítás hitelesítéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia.

 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzéséért a honlapon a „Konzuli költségek Európán kívüli országokban” mentüpontban meghatározott összeget kell fizetni.  A bizonyítványt elektronikus közokiratként állítják ki, amelyről a konzul hiteles másolatot készít, ennek költségét a díj magában foglalja. 

 

Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap