Anyasági támogatás és a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM/"babakötvény")

 

2018. január 1-től a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken is kezdeményezhetők az anyasági támogatás és a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM, vagy  ún. „babakötvény”) iránti kérelmek.

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, amelynek gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén pedig 300%-ával -- 2018-ban ez gyermekenként 64.125 forint, ikergyermek esetén pedig gyermekenként 85.500 forint.

 

A támogatást a gyermek születésétől számított hat hónapon belül igényelheti magyar származású vagy magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya/örökbefogadó szülő/gyám, állampolgárságától függetlenül, amennyiben a gyermek 2017. június 30-a után született. A kérelm akkor is benyújtható, ha a születés hazai anyakönyvezése még nem történt meg. Ha a több mint hat hónap telt el a születés óta, úgy igazolási kérelmet lehet beadni, az igazolási kérelemben pedig nyilatokzni kell az esetleges akadályoztatás tényéről,  az akadály megszűnését követő nyolc napon belül. Nincs mód igazolási kérelem beadására, ha a gyermek születésétől számítva 1 év eltelt.

 

Az igényléskor a kérelmező édesanyának be kell mutatnia a személyazonossága igazolására alkalmas érvényes arcképes igazolványát (útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány), valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Ha a kérelmet örökbefogadó szülő, vagy gyám kezdeményezi, akkor csatolni kell az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

 

A konzulátuson történő kérelmezés esetén mindig a tényleges életvitel szerinti tartózkodás helyszíne az irányadó, amit valamilyen okirattal kell alátámasztani (pl. külföldi közüzemi számla, külföldi címet tartalmazó személyi okmány) a kérelem mellékleteként. Bár az igénylőlapon nem szerepel külön rubrika, az Államkincstár kéri a külföldi számlaszám mellett az IBAN kód szerepeltetését a 21. pontnál, vagy kérik az IBAN-t tartalmazó bankszámlakivonat csatolását a kérelem mellé. (Ha igénylőlapon magyarországi lakcímet tüntetnek fel, akkor a belföldi kérelmezőkre vonatkozó szabályok szerint lehetne csak a kérelmet beadni.)

A Magyar Államkincstár közvetlenül gondoskodik a kérelmek befogadásáról, feldolgozásáról, valamint a kérelem elfogadását követő nyolc napon belül a támogatás kiutalásáról is.

További információ: koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu.

 

Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM/"babakötvény")

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri, 42.500 forint támogatási összeg igényelhető, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget - egészen a gyermek nagykorúságáig - a Magyar Államkincstár évenként növeli az inflációval megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet.

A kérelmet a gyermek születését követően lehet igényelni, a 2017. június 30. napja után született gyermekek után. A FÉTÁM kérelemről az anyasági támogatással közös formanyomtatvány harmadik oldalán kell nyilatkozni, ugyanakkor a FÉTÁM időkorlát nélkül önállóan is igényelhető, amelyhez külön formanyomtatványt kell kitöltetni (a formanyomtatvány etölthető a lap alján).

Magyar állampolgárságú, már anyakönyvezett gyermek esetén a gyermek magyar, személyazonosításra alkalmas igazolványának (személyi igazolvány vagy útlevél), valamint a kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosításra alkalmas igazolványának másolatát is be kell mutatni. Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell még az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-számla nyitásával gyarapítható. Start számla külképviseleten keresztül nem igényelhető. Ha azt a szülő vagy hozzátartozó kezdeményezi, az életkezdési letéti számlán elhelyezett egyszeri életkezdési támogatás átkerül a gyermek részére a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámlára, amelyre a szülő és más hozzátartozó további összegeket fizethet be. A befizetések után állami kamattámogatás jár, amelynek mértéke az éves szülői és hozzátartozói befizetések 10 %-a, de legfeljebb évi 6 000 forint. A Start-számlán lévő megtakarításokat a Magyar Államkincstár automatikusan Babakötvény típusú állampapírba fekteti, amely az életkezdési letéti számlánál 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet.Start-számla nyitható továbbá a 2017. július 1. napját megelőzően született, ezért egyszeri életkezdési támogatásra nem jogosult, de az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermek részére is, 25.000 forint kezdő befizetéssel. A gyermek ez esetben jogosult a Startszámla megnyitásával járó egyéb kedvezményekre.A Start-számla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán. Magyarország határaihoz közel több mint 80 államkincstári ügyfélszolgálat működik, ahol a FÉTÁM-hoz kapcsolódóan Start számlát lehet nyitni.

 

Formanyomtatványok

Anyasági támogatás és FÉTÁM

FÉTÁM 

Köldökzsinőr Program - Tájékoztató kiadvány