A konzuli törvény [2001. évi XLVI. tv. 19/A-C §] alapján a konzuli szolgáltatásokért konzuli díjat (a vízumeljárásért vízumdíjat) kell fizetni. Az egyes szolgáltatások konzuli díját a konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII. 31.) KüM rendelet Melléklete állapítja meg. A Konzuli Szolgálatnál fizetendő konzuli költségek minden esetben magukban foglalják a kezdeményezett eljárásban részt vevő valamennyi hazai hatóság vagy szervezet (a konzult is ideértve) jogszabályban meghatározott illetékét vagy díját. A vízumeljárások kivételével a leggyakrabban előforduló konzuli szolgáltatások ez alapján számított konzuli költségét az alábbi táblázatok tartalmazzák, aszerint, hogy az ügyfél

2019. január 1- től:

működő magyar diplomáciai vagy hivatalos konzuli külképviselettől kérte az adott szolgáltatást.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a kérelem teljesítése érdekében külföldi hatóság vagy szerv megkeresése is szükségessé válik, a megkeresett külföldi hatóság vagy szerv eljárásáért felszámított díjat - konzuli költségként - szintén a Konzuli Szolgálatnál kell befizetni. Ennek összegét a fenti táblázatok nem tartalmazzák.

A konzuli költséget belföldön forintban, külföldön euróban kell megfizetni. A konzuli költségek más konvertibilis valutában vagy a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközében is teljesíthetők, ha a külügyminiszter - a fogadó állam sajátos viszonyaira tekintettel - a külképviselet részére a konzuli költségek e fizetőeszközben való beszedését engedélyezte. Az adott külképviselet erről az ügyfelet tájékoztatja.

A konzuli költségek az irányadó valutaárfolyam függvényében minden év január 1-jén változnak.

A konzuli költséget - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmet elutasítják, annak részben adnak helyt, az annak alapjául szolgáló eljárás megszűnik, azt megszüntetik, vagy a kérelmező a kérelmet utóbb visszavonja. Ha ugyanabban az ügyben kérelemre új eljárás indul, a konzuli költséget - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - ismét meg kell fizetni.

Ha számítási hiba vagy jogszabály téves értelmezése folytán fizettek a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítható konzuli költségnél többet, vagy a más szerv által felszámítottnál több költséget, a Konzuli Szolgálat e többletet visszatéríti.